İzmir'in Çevre Sorunları İçin Tarihi Adım

İZMİR'İN ÇEVRE SORUNLARI İÇİN TARİHİ ADIM

İzmir'in Çevre Sorunları İçin Tarihi Adım
22 Ekim 2020 - 18:09

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB)Meclisi;  Aliağa, Foça, Karşıyaka ve Menemen meclis üyelerinin yoğun çabaları ve önerileriyle kentin geleceği için tarihi bir karar aldı. Aliağa bölgesi başta olmak üzere yıllardır hava, su ve toprak kirliliğine maruz kalan yörelerdeki sorunlar ve sorunu yaratan kaynakların tespiti için kamu kurumları, üniversiteler ve STK temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurularak çalışmalara başlandı. Ayrıca Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK ile 16 ay sürecek bir bilimsel çalışma için protokol imzalandı.

SAĞLIKTAN DAHA ÖNEMLİ BİR DEĞER YOK
İBB Meclisi’nin Foçalı üyelerinden Hakan Barçın 10 Haziran 2019 tarihinde verdikleri önerge ile başlayan çalışmalarının (16 Ekim 2020 tarihli meclis kararıyla) İzmir için tarihi bir aşamaya ulaştığını söyledi. Sağlıklı yaşamın insanlık için öneminin, dünyanın yaşadığı olağanüstü pandemi deneyimi ile çok sarsıcı bir şekilde tekrar ortaya çıktığını hatırlatan Hakan Barçın; “Sağlıktan daha önemli bir değer yok. Bu da ancak sağlıklı bir çevre ve doğa ve kültür ile mümkün.  Aliağa bölgemizin ülkemize olan katkısını, hizmetlerini yadsımamız mümkün değil.  Ancak  enerji kadar sağlıklı besine, para kadar suya, temiz havaya ihtiyacımız var. Kültüre  de ekmek gibi su gibi ihtiyacımız olduğu gerçeği ile Kyme antik kentini sanayiye kurban etmeyelim. Hemen yanındaki dünyanın gözbebekleri Bergama’ya, Foça’ya ve İzmir körfezinin tümünün, doğasına, tarımına, kültürüne sanayisine bütünlüklü bir bakış açısı geliştirmemiz  gerekliydi.  Önerimiz doğrultusunda İBB öncülüğünde Aliağa ve yakın çevresinde çevre kirliliğinin boyutlarının belirlenmesi amacıyla bölgenin hava, toprak ve su kirliliğinin tespiti için bilimsel bir çalışma yapılmasına karar verildi. Bu çalışmanın amacı sadece Aliağa’nın değil İzmir’in geleceğinin planlanmasında sağlıklı bilimsel bir dayanak oluşturma çabasıdır. Bu çalışmaya başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere, İklim Değişikliği ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Zıraat Fakültesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi,  TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, ilgili meslek odaları, İzmir Tabip Odası ve Foça Çevre ve Kültür Platformu katkı ve destek vermektedir”dedi.

16 AYLIK BİLİMSEL ÇALIŞMA BAŞLADI
İBB Meclisinin aldığı kararla; İBB İklim Değişikliği ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yönetiminde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi  Zıraat, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakülteleri, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, ilgili meslek odaları,  İzmir Tabip Odası, Foça Çevre ve Kültür Platformu temsilcileri ile Aliağa, Foça, Karşıyaka, Menemen ve Bergama meclis üyelerinden oluşan bir komisyon oluşturularak çalışmaya başlandı. Türkiye’nin diğer illerinde bulunan diğer bazı  üniversitelerden de görüş talep edildi.  Ayrıca; Ege Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi ile İBB arasında yapılan protokol ile 16 ay sürecek bilimsel bir çalışma başlatıldı.
Seyfi  GÜL


YORUMLAR

  • 0 Yorum