Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi "LET'S GREEN UP eTwinning Projesi"ne katıldı

LET'S GREEN UP eTwinning Projesi 8 ay (Ekim – Mayıs 2021) olarak planlanmış, 4 yabancı 8 Türk ortaklı olup 12 öğretmen ve 98 öğrenci ile yürütülmüş...

Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi "LET'S GREEN UP eTwinning Projesi"ne katıldı
06 Haziran 2021 - 16:04 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 - 16:10

İzmir Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi LET'S GREEN UP eTwinning Projesine katıldı

LET'S GREEN UP eTwinning Projesi 8 ay (Ekim – Mayıs 2021) olarak planlanmış, 4 yabancı 8 Türk ortaklı olup 12 öğretmen ve 98 öğrenci ile yürütülmüş.
Kuruculuğunu, İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi ve Portekiz Guimarães Agrupamento de Escolas Santos Simões okullarınn yaptığı, Romanya, Bükreş Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, İzmir Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi, Zonguldak Ereğli Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir Gaziemir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi, Erzurum Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığındaki eTwinning projesi,“Let’s Green Up” projesinde sona gelindi.

Kirlilik, ekoloji ve çevrenin korunması konuları, ulusal ve uluslararası düzeyde tartışıldığı konulardır. Projede de bu konular detaylı olarak ele alındı. Avrupa Birliği’nin de ele aldığı öncelikli konulardan olan Çevre konusunda çalışmalar yapıldı. “Gezegenimizi korumaya yardımcı olmak için mümkün olduğunca erken harekete geçmemiz gerektiğine inanıyoruz” mottosuyla yola çıkan proje ortakları, çevre farkındalığı, dil becerilerini geliştirme, kültürler arası iletişim konularında da çalışmalar yaptı.

Öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra, okul toplulukları ve velilerde projeye dahil oldular. Toprak, Su ,Hava ve Yaşam başlıklarında uygulanan projede, Sivil Toplum Örgütleri, alanında uzman misafirler ile iş birliği yapılan projede, öğrencilerde farklı okullara projelerini anlattılar. Kardeş okul, Nehir Arkadaşlığı, Dryadlaın Hikayesi, Su damlası Droplet ve Buğday tohumu Budi’nin yolculuğu ile tamamlanan projede uluslar arası iş birlikleri ve proje ürünleri hazırlandı.

Let’s Gren Up projesi ; Su, toprak, hava ve canlılar gibi ekosistemin canlı-cansız bileşenleri ve sürdürülebilirliği üzerine , öğrencilerin bilgi, tutum,eğilim ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmelerini desteklemek, eğitim programları ile uyumlu,gezegenin sürdürülebilirliği üzerine farkındalık oluşturacak , online uygulamalar ve etkinlikler ile ders içerikleri ve kazanımlarında yer alan ekolojik okuryazar bireylerin gelişimine yönelik öğrenilen bilgi ve becerilerin pekiştirilmesine katkı sağlama;teknolojik destekli yöntem ve teknikler kullanılarak lise eğitimini zenginleştirme; daha kalıcı, etkili ve anlamlı öğrenme yaşantıları sağlamak; sürdürülebilir bir çevre konusunda olumlu davranış değişiklikleri oluşturmak üzere hazırlanmış bir proje çalışmasıdır.

Proje çalışmaları sırasında öğrencilerimizin doğa ve sürdürülebilirliği ile ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla pandemi nedeni ile evlerinden ,bazen bireysel, bazen öğretmenlerinin bazen de farklı kurum ve STK ların işbirliği ile çevrimiçi etkinliklere katılmış ve çevre ile ilgili çalışan STK lar ve çalışmaları hakkında fikir sahibi olmuşlardır..Bu çalışmaların aynı yaş grubu olan lise öğrencileri ile uygulanması projemizin öngörülür etkilerini daha belirgin hale gelmesini sağlaması açısından önemlidir.Proje hedefimizde, gezeğenin sürdürülebilirliğinin sağlanması üzerine bireylerde ekolojik farkındalığı oluşturarak yeni yaşam becerileri geliştirmelerini yaygınlaştırmayı,teknoloji destekli yöntem ve teknikler kullanarak daha kalıcı, etkili ve anlamlı öğrenme yaşantıları sağlama,yaparak yaşayarak öğrenme bilinci oluşturmak vardı.

Kazanımlar;
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklama
Ekoloji ve sürdürülebilirliği arasında ilişki kurma.
Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirme.
Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgulama.
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunma .
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklama .
Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgulama .
Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunma
Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir dünya emanet edebilmek için doğal kaynakların israf edilmemesi nin gerekliliğini vurgulama .Proje sürecinde çeşitli web 2.0 araçları kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci eğitimleri sonrası çeşitli Web2.0 araçları proje çalışmalarımızda kullanılmıştır
Projenin öğretmenler üzerinde etkisi ;
Öğretmenlerimizin dijital vatandaşlık becerilerinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Öğretmenlerin değişen dünyada mesleki gelişimlerinde önemli ve olumlu etki oluşturmuştur..
Dijital becerileri geliştirmelerinde modern ve yenilikçi araç kullanımına etki ederek geleneksel öğretimden ayrı yenilikçi öğretim yöntemleri edinmişlerdir.
Daha çok öğretmen farklı öğretim yöntemlerine aşina olmuştur.
Diğer ülkeden öğretmenler ile dostluklar kurulmuştur.
eTwininng çalışmalarından haberdar olmuş ve uygulama isteği oluşmuştur.
Öğrenciler ile ortak dil oluşmasına böylece öğrencileri sahiplenme ,aitlik duygusunun oluşmasına katkı sağlamıştır.
Projenin Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi’ne etkisi ;
Okulumuzda Avrupa boyutu kazandırılmıştır...
Disiplinler arası yaklaşım geliştirilmiştir.
Diğer okullar ile işbirliği becerisi gelişmiştir.
Okulumuz farklı bir platformda anılır olmuştur.
Okulumuz daha önce yapılmayan bir çalışma gerçekleştirmiş
Pandemi dönemini avantaja çevirerek bilişim teknolojilerini eğitim pratiğinde etkili biçimde kullanma fırsatı bulmuştur.
Okul web sayfasının görünürlülüğünü arttırmıştır.
Sonraki yıllarda okulumuzu tercih edecek öğrenciler için neden oluşturmuştur.
Projede olan öğrencilerimiz deslere katılımda daha devamlılık sağlamış ve akademik başarıları daha iyi olmuştur.
Projenin öğrencilere etkisi ;
Kendi öğrenmeleri üzerinde sorumluluğu almaları sağlanmıştır...
İletişimin önemi hakkında farkındalık geliştirmiştir.
Yabancı dil becerileri gelişmiştir.
Farklı kültür ve ülkelere ilgi oluşmuştur.
Öğrenme motivasyonunda artış oluşmuştur.
Dijital becerileri gelişmiştir.
Başarıyı tatmaları sağlanmıştır.
Okul aitlik duygusu gelişmiştir.
Meb müfredatında yer alan milli ve manevi değerlerin kazandırılması sağlanmıştır.
Proje dışında ki öğrencileri de benzer çalışmalara katılma konusunda motive etmiştir.

FOÇA GÜNDEM

YORUMLAR

  • 0 Yorum